Chinese patent formulas starting with letter T

(Click TRY ME to access complete information on Chinese patent formulas)


A   B   C   D   E   F   G   HI   J   K   L   M   NO   P   Q   R   S   T   UVW   X   Y   Z  
 
Try TCM Assistant now
No registration required
 


Tai Bao Jiao Nang (Tai Bao Jiao Nang), Lv Ye brand

Tai Shan Pan Shi San (Tai Shan Pan Shi San), Sun Ten brand

Tai Tai Mei Rong Kou Fu Ye (Tai Tai Mei Rong Kou Fu Ye), Joing Care brand

Tai Tai Xue Le Kou Fu Ye (Tai Tai Xue Le Kou Fu Ye), Joing Care brand

Talc & Scute Formula (Gan Lu Xiao Du Dan), Sun Ten brand

Tan Ke Jin San (Tan Ke Jin San), Yue Hua brand

Tang Kuei and Peony Formula (Tang Kuei and Peony Formula), Golden Flower brand

Tang Kuei and Salvia Formula (Jia Wei Si Wu Tang), Golden Flower brand

Tang Kuei Four & Persica, Carthamus Combination (Tao Hong Si Wu Tang), Min Tong brand

Tang Mai Kang Ke Li (Tang Mai Kang Ke Li), Zhong Hui brand

Tang Niao Le Jiao Nang (Tang Niao Le Jiao Nang), Yuan Da brand

Tangerine Seed Formula (Ju He Wan), Min Tong brand

Tangkuei & Anemarrhena Combination (Dang Gui Nian Tong Tang), Min Tong brand

Tangkuei & Anemarrhena Combination (Dang Gui Nian Tong Tang), KPC brand

Tangkuei & Arctium Formula (Xiao Feng San), KPC brand

Tangkuei & Arctium Formula (Xiao Feng San), Min Tong brand

Tangkuei & Arctium Formula (Xiao Feng San), Bio Essence brand

Tangkuei & Astragalus Combination (Dang Gui Bu Xue Tang), Bio Essence brand

Tangkuei & Astragalus Combination (Dang Gui Bu Xue Tang), Sheng Chang brand

Tangkuei & Astragalus Combination (Dang Gui Bu Xue Tang), Min Tong brand

Tangkuei & Astragalus Combination (Dang Gui Bu Xue Tang), KPC brand

Tangkuei & Bupleurum Formula (Xiao Yao San), KPC brand

Tangkuei & Carthamus Combination (Modified) (Dong Dao San), Min Tong brand

Tangkuei & Cimicifuga Combination (Qing Re Bu Qi Tang), Min Tong brand

Tangkuei & Corydalis Combination (Ge Xia Zhu Yu Tang), KPC brand

Tangkuei & Corydalis Combination (Ge Xia Zhu Yu Tang), Bio Essence brand

Tang-Kuei & Corydalis Combination (Ge Xia Zhu Yu Tang), Min Tong brand

Tangkuei & Cyperus Formula (Nu Shen San), Min Tong brand

Tangkuei & Evodia Combination (Wen Jing Tang), KPC brand

Tangkuei & Evodia Combination (Wen Jing Tang), Min Tong brand

Tangkuei & Gambir Combination (Qi Wu Jiang Xia Tang), Min Tong brand

Tangkuei & Gardenia Combination (Wen Qing Yin), KPC brand

Tangkuei & Gardenia Combination (Wen Qing Yin), Min Tong brand

Tangkuei & Gelatin Combination (Xiong Gui Jiao Ai Tang), Min Tong brand

Tangkuei & Gelatin Combination (Xiong Gui Jiao Ai Tang), KPC brand

Tangkuei & Gentian Combination (Ba Xian Tang), Min Tong brand

Tangkuei & Ginger Combination (Sheng Hua Tang), Min Tong brand

Tangkuei & Ginger Combination (Sheng Hua Tang), KPC brand

Tangkuei & Ginseng Eight Combination (Ba Zhen Tang), KPC brand

Tangkuei & Ginseng Eight Combination (Ba Zhen Tang), Min Tong brand

Tangkuei & Ginseng Eight Combination (Ba Zhen Pian), Bio Essence brand

Tangkuei & Jujube Combination (Dang Gui Si Ni Tang), Min Tong brand

Tangkuei & Jujube Combination (Dang Gui Si Ni Tang), Sheng Chang brand

Tangkuei & Jujube Combination (Dang Gui Si Ni Tang), KPC brand

Tangkuei & Magnolia Combination (Wu Ji San), Min Tong brand

Tangkuei & Magnolia Combination (Modified) (Wu Ji San), Min Tong brand

Tangkuei & Magnolia Five Formula (Wu Ji San), KPC brand

Tang-kuei & Magnolia Formula (Wu Ji San), Sun Ten brand

Tangkuei & Myrrh Combination (Tangkuei & Myrrh Combination), Min Tong brand

Tangkuei & Parsley Combination (An Tai Yin), Min Tong brand

Tangkuei & Parsley Combination (Bao Chan Wu You Fang), KPC brand

Tangkuei & Parsley Combination (Modified) (Bao Chan Wu You Fang), Min Tong brand

Tangkuei & Peony Formula (Dang Gui Shao Yao San), Min Tong brand

Tangkuei & Peony Formula (Dang Gui Shao Yao San), KPC brand

Tangkuei & Persica Combination (Fu Yuan Huo Xue Tang), KPC brand

Tangkuei & Persica Combination (Fu Yuan Huo Xue Tang), Min Tong brand

Tangkuei & Persica Combination (Fu Yuan Huo Xue Tang), Bio Essence brand

Tangkuei & Persica Combination (Modified) (Fu Yuan Huo Xue Tang), Min Tong brand

Tangkuei & Rehmannia Combination (Bu Yin Tang), Min Tong brand

Tangkuei & Six Yellow Combination (Dang Gui Liu Huang Tang), Min Tong brand

Tangkuei & Six Yellow Combination (Dang Gui Liu Huang Tang), KPC brand

Tangkuei & Tribulus Combination (Dang Gui Yin Zi), KPC brand

Tangkuei & Tribulus Combination (Dang Gui Yin Zi), Min Tong brand

Tangkuei & Tribulus Combination (Dang Gui Yin Zi), Bio Essence brand

Tangkuei Combination (Modified) (Dang Gui San), Min Tong brand

Tangkuei Eight Herb Formula (Ba Wei Dai Xia Fang), KPC brand

Tangkuei Eight Herb Formula (w/o Rhubarb) (Ba Wei Dai Xia Fang (w/o Da Huang)), KPC brand

Tangkuei Eight Herbs Combination (Ba Wei Dai Xia Fang), Min Tong brand

Tangkuei Formula (Dang Gui San), KPC brand

Tangkuei Four & Persica, Carthamus Combination (Tao Hong Si Wu Tang), KPC brand

Tangkuei Four & Persica, Carthamus Combination (Tao Hong Si Wu Tang), Bio Essence brand

Tangkuei Four Combination (Si Wu Tang), Min Tong brand

Tangkuei Four Combination (Si Wu Tang), KPC brand

Tangkuei Four Combination (Si Wu Tang), Bio Essence brand

Tangkuei Four Plus Combination (Sheng Yu San), Min Tong brand

Tangkuei Four Plus Combination (Sheng Yu Tang), KPC brand

Tang-Kuei Long-Hui Wan (Dang Gui Long Hui Pian), Min Tong brand

Tangkuei Sixteen Herb Combination (Shi Liu Wei Liu Qi Yin), Min Tong brand

Tangkuei Sixteen Herbs Combination (Shi Liu Wei Liu Qi Yin), KPC brand

Tangkuei Sixteen Herbs Combination (Modified) (Shi Liu Wei Liu Qi Yin), Min Tong brand

Tangkuei, Astragalus & Peony Combination (Gui Qi Jian Zhong Tang), KPC brand

Tangkuei, Evodia & Ginger Combination (Dang Gui Si Ni Jia Wu Zhu Yu Sheng Jiang Tang), Min Tong brand

Tangkuei, Gentiana & Aloe Formula (Dang Gui Long Hui Wan), Min Tong brand

Tangkuei, Gentiana & Aloe Formula (Dang Gui Long Hui Wan), KPC brand

Tangkuei, Gentiana & Aloe Formula (w/o Musk) (Dang Gui Long Hui Wan (w/o She Xiang)), KPC brand

Tao Chih Pien (Tao Chih Pien), Tianjin Great Wall Brand brand

Tao Hong Si Wu Wan (Tao Hong Si Wu Wan), BaoLu brand

Tao Hua Tang (Tao Hua Tang), Sun Ten brand

Tao Qi Sheng Xue Jiao Nang (Tao Qi Sheng Xue Jiao Nang), Hao Qi Jun brand

Te Xiao Pai Shi Wan (Te Xiao Pai Shi Wan), Sun Ten brand

Temper Fire (Temper Fire), KAN brand

Ten Flavor Decoction with Elsholtzia (Shi Wei Xiang Ru San), Min Tong brand

Ten Inclusive Great Tonifying Pills (Shi Quan Da Bu Wan), Tang Long brand

Ten Treasures (Ten Treasures), KAN brand

Tendon & Bone Healing Tablet (Jin Gu Die Da Pian), Bio Essence brand

Tendrilleaf Fritillary Powder (Tendrilleaf Fritillary Powder), Star Ring Brand brand

Teng Huang Jian Gu Wan (Teng Huang Jian Gu Wan), Lao Jun Lu brand

Teng Long Tang (Teng Long Tang), Sun Ten brand

Ten-Ingredient Detoxifying Formula (Shi Wei Ba Du Tang), Honso Kampo TCM brand

The Great Mender Teapills (Jin Gu Die Shang Wan), BaoLu brand

The Great Pulse Teapills (Sheng Mai San Wan), BaoLu brand

The Great Windkeeper Teapills (Xiao Feng Wan), BaoLu brand

The Red Door Teapills (Dao Chi Wan), BaoLu brand

Tian Long An Tong Fu Fang Bo He Ruan Gao (Tian Long An Tong Fu Fang Bo He Ruan Gao), Tian Long brand

Tian Ma Gou Teng Yin Teapills (Tian Ma Gou Teng Wan), BaoLu brand

Tian Ma Pian San (Tian Ma Pian San), Sun Ten brand

Tian Ma Qu Feng Bu Pian (Tian Ma Qu Feng Bu Pian), Sun Ten brand

Tian Ma Shou Wu Wan (Tian Ma Shou Wu Wan), Sun Ten brand

Tian Ma Tou Tong Pian (Tian Ma Tou Tong Pian), Ling Tai brand

Tian Ma Wan (Tian Ma Wan), Min Shan brand

Tian Qi Du Zhong Wan (Tian Qi Du Zhong Wan), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

Tian Qi Hua Ye Ke Li (Tian Qi Hua Ye Ke Li ), Yun Nan Zhi Wu Yao Ye brand

Tian Qi Teapills (Tian Qi), BaoLu brand

Tian Qi Tong Jin Jiao Nang (Tian Qi Tong Jin Jiao Nang), Jin Dian brand

Tian Shan Dan (Tian Shan Dan), Sun Ten brand

Tian Shen Jiao Nang (Tian Shen Jiao Nang), Li Zhu brand

Tian Tai Wu Yao San (Tian Tai Wu Yao San), Sun Ten brand

Tian Tian Mei Bu Shen Yang Xue Wan (Tian Tian Mei Bu Shen Yang Xue Wan), Jun Shan brand

Tian Wan Bu Xin Wan (Tian Wan Bu Xin Wan ), Feng Liao Xing brand

Tian Wang Bu Xin Dan (Tian Wang Bu Xin Dan), Min Shan brand

Tian Wang Bu Zin Dan (Tian Wang Bu Zin Dan), BaoLu brand

Tiao Gan Tang (Tiao Gan Tang), Sun Ten brand

Tiao Jing Qu Ban Wan (Tian Jing Qu Ban Wan), Guo Yi Tang brand

Tiao Jing Yi Mu Pian (Tiao Jing Yi Mu Pian), Sha Li Shu brand

Tiao Wei Cheng Qi Tang (Tiao Wei Cheng Qi Tang), Sun Ten brand

Tiao Wei He Ji (Tiao Wei He Ji), Sun Ten brand

Tiao Zhong Yi Qi Tang (Tiao Zhong Yi Qi Tang), Sun Ten brand

Tie Gu San (Tie Gu San), Shun Kang brand

Tie Zhi Xiao (Tie Zhi Xiao), Shun Kang brand

Tieh Ta Formula (Tieh Ta Formula), Golden Flower brand

Ting Li Fei Xin Ke Li (Ting Li Fei Xin Ke Li), Wan Tong brand

Ting Li Zao Xie Fei Tang (Ting Li Zao Xie Fei Tang), Sun Ten brand

Tokoro Combination (Bei Xie Fen Qing Yin), Sheng Chang brand

Tokoro Combination (Bei Xie Fen Qing Yin), Bio Essence brand

Tokoro Combination (Bei Xie Fen Qing Yin), KPC brand

Tokoro Combination (Bei Xie Fen Qing Yin), Min Tong brand

Tong Bian Ling (Tong Bian Ling), Yi Ling brand

Tong Bian Ling (Tong Bian Ling), Fei Ying brand

Tong Bian Ling Jiao Nang (Tong Bian Ling Jiao Nnag), Sheng Wei brand

Tong Feng Ding Jiao Nang (Tong Feng Ding Jiao Nang), Zhong Hui brand

Tong Jing Ji Ben Tang (Tong Jing Ji Ben Tang), Sun Ten brand

Tong Jing Ling Jiao Nang (Tong Jing Ling Jiao Nang), Sun Ten brand

Tong Jing Lu Da Nao De Shen Pian (Tong Jing Lu Da Nao De Shen Pian), Ji Te brand

Tong Jing Wan (Tong Jing Wan), Xiang Zhong brand

Tong Jing Wan (Tong Jing Wan), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

Tong Jing Wan (Tong Jing Wan), Sun Ten brand

Tong Lin Fang (Tong Lin Fang), Sun Ten brand

Tong Luo Gu Zhi Ning Gao (Tong Luo Gu Zhi Ning Gao), Tong Ji Tang brand

Tong Luo Qu Tong Gao (Tong Luo Qu Tong Gao), Ling Rui brand

Tong Mai Jiang Tang Jiao Nang (Tong Mai Jiang Tang Jiao Nang), Bu Chang brand

Tong Mai Si Ni Jia Zhu Dan Zhi Tang (Tong Mai Si Ni Jia Zhu Dan Zhi Tang), Sun Ten brand

Tong Mai Si Ni Tang (Tong Mai Si Ni Tang), Sun Ten brand

Tong Mai Yang Xin Wan (Tong Mai Yang Xin Wan ), Le Ren Tang brand

Tong Mai Yu Xian Wan (Tong Mai Yu Xian Wan), Sun Ten brand

Tong Qi San (Tong Qi San), Sun Ten brand

Tong Qiao Bi Yan Pian (Tong Qiao Bi Yan Pian), Lao Jun Lu brand

Tong Qiao Huo Xue Tang (Tong Qiao Huo Xue Tang), Sun Ten brand

Tong Qiao Huo Xue Tang (Tong Qiao Huo Xue Tang), KPC brand

Tong Qiao Huo Xue Wan (Tong Qiao Huo Xue Wan), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

Tong Ren An Shen Wan (Tong Ren An Shen Wan), Heng Yi brand

Tong Wei Bao Yin Er Jian Pi San (Tong Wei Bao Yin Er Jian Pi San), Ji Te brand

Tong Xie Yao Fang (Tong Xie Yao Fang), Sun Ten brand

Tong Xie Yao Fang Wan (Tong Xie Yao Fang Wan), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

Tong Xuan Li Fei Gao (Tong Xuan Li Fei Gao), Mei Lun brand

Tong Xuan Li Fei Pian (Tong Xuan Li Fei Pian), Sun Ten brand

Tong Xuan Li Fei Wan (Tong Xuan Li Fei Wan), Feng Liao Xing brand

Tonify Center, Increase Qi Pills (Bu Zhong Yi Qi Wan), Tang Long brand

Tonify Kidney Yin Formula (Zhi Bai Di Huang Wan), Jade Dragon Formulas brand

Tonify Spleen Formula (Gui Pi Wan), Jade Dragon Formulas brand

Tonify the Middle & Augment the Qi Formula (Bu Zhong Yi Qi Tang), Honso Kampo TCM brand

Tonify the Middle & Qi Tablet (Bu Zhong Yi Qi Pian), Bio Essence brand

Tortoise Shell & Deer Horn Formula (Gui Lu Er Xian Jiao), Sun Ten brand

Tou Feng Tong Jiao nang (Tou Feng Tong Jiao Nang), Ta Bao Guang Tai brand

Tou Nong San (Tou Nong San), Sun Ten brand

Traveler's Aid (Xiang Lian Wan), Jade Dragon Formulas brand

TRES TRESORS (TRES TRESORS), Sun Ten brand

Trichosanthes & Aurantium Combination (Gua Lou Zhi Shi Tang), KPC brand

Trichosanthes & Chih-Shih Combination (Gua Lou Zhi Shi Tang), Min Tong brand

Trichosanthes & Chih-Shih Combination (Gua Lou Zhi Shi Tang), Sun Ten brand

Trichosanthes, Bakeri & Pinellia Combination (Gua Lou Xie Bai Ban Xia Tang), Min Tong brand

Triple Nut Combination (San Ren Tang), Min Tong brand

Triple Nut Combination (San Ren Tang), KPC brand

Triple Nut Combination (San Ren Tang), Bio Essence brand

True Warrior Teapills (Zhen Wu Tang Wan), BaoLu brand

True Yin Formula (Zuo Gui Jia Er Zhi Wan), Golden Flower brand

Tu Huai Yin (Tu Huai Yin), Sun Ten brand

Tu Si Zi Wan (Tu Si Zi Wan), Sun Ten brand

Tuhuo & Astragalus Combination (San Bi Tang), KPC brand

Tuhuo & Gentiana Combination (San Bi Tang), Sheng Chang brand

Tuhuo & Loranthus Combination (Du Huo Ji Sheng Tang), Tian Jiang brand

Tuhuo & Loranthus Combination (Du Huo Ji Sheng Tang), Sheng Chang brand

Tuhuo & Loranthus Combination (Du Huo Ji Sheng Tang), KPC brand

Tu-huo & Loranthus Combination (Du Huo Ji Sheng Tang), Sun Ten brand

Tuhuo & Vaeicum Combination (Du Huo Ji Sheng Tang), Min Tong brand

Tung Hsuan Li Fei Pien (Tung Hsuan Li Fei Pien), Tianjin Great Wall Brand brand

Two Aged (Herbs) Pills (Er Chen Wan), Tang Long brand

Two Immortals (Two Immortals), KAN brand

Two Immortals Formula (Jia Jian Er Xian Tang), Golden Flower brand

Two Immortals Teapills (Er Xian Tang Wan), BaoLu brand

 
Try TCM Assistant now
No registration required
 


Why join TCM Assistant?

  • Access a complete TCM herbal reference system. Simply type keywords (symptoms, ingredients, actions, etc.) and find exactly the formula or ingredient you are looking for. Our database contains some 1,200 formulas and 3,000 modifications from the classic literature, more than 2,000 Chinese patent formulas, over 1,000 Chinese herbs, and at least 4,000 symptoms and diseases.
  • Use many innovative prescription functions.
  • Place orders directly with any of your suppliers.
  • Post your professional information on the practitioner’s directory in order to increase your visibility to the public.
Visit home page


Classic formula list  Herb list  Patent formula list  Brand list