Chinese patent formulas starting with letter P

(Click TRY ME to access complete information on Chinese patent formulas)


A   B   C   D   E   F   G   HI   J   K   L   M   NO   P   Q   R   S   T   UVW   X   Y   Z  
 
Try TCM Assistant now
No registration required
 


Pai Nong Tang (Pai Nong Tang), Sun Ten brand

Pai Qi Yin (Pai Qi Yin), Sun Ten brand

Pai Shi Ke Li (Pai Shi Ke Li), Tong Ren brand

Pe Min Kan Wan (Pe Min Kan Wan), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

Peaceful Cough Pills (Ning Sou Wan), Tang Long brand

Peaceful Sleep Formula (An Mien Wan), Jade Dragon Formulas brand

Peaceful Spirit Formula (Yang Xin Ning Shen Wan), Golden Flower brand

Peach Kernel Teapills (Tao Ren Wan), BaoLu brand

Peach Pit Formula to Order the Qi (Tao He Cheng Qi Tang), Honso Kampo TCM brand

Pearl Powder (Pearl Powder), Star Ring Brand brand

Pearl-like Face Pill (Zhen Zhu An Chuang Wan), Bio Essence brand

Pearl-like Face Tablet (Zhen Zhu An Chuang Pian), Bio Essence brand

Peony & Licorice Combination (Shao Yao Gan Cao Tang), Min Tong brand

Peony & Licorice Combination (Shao Yao Gan Cao Tang), KPC brand

Peony & Licorice Combination (Shao Yao Gan Cao Tang), Sun Ten brand

Peony & Licorice Formula (Shao Yao Gan Cao Tang), Honso Kampo TCM brand

Peony & Licorice Teapills (Shao Yao Gan Cao Wan), BaoLu brand

Peony & Plantago Combination (Wan Dai Tang), Sun Ten brand

Peony and Licorice Formula (Peony and Licorice Formula), KAN brand

Peony Combination (Shao Yao Tang), KPC brand

Peony Combination (Shao Yao Tang), Min Tong brand

Peony Combination (Shao Yao Tang), Sun Ten brand

Peony Combination (Shao Yao Tang), Sheng Chang brand

Peony, Licorice & Aconite Combination (Shao Yao Gan Cao Fu Zi Tang), Min Tong brand

Perilla Fructus Combination (Su Zi Jiang Qi Tang), Sheng Chang brand

Perilla Fruit Combination (Su Zi Jiang Qi Tang), Min Tong brand

Perilla Fruit Combination (Modified) (Su Zi Jiang Qi Tang), Min Tong brand

Perilla Seed Combination (Su Zi Jiang Qi Tang), KPC brand

Perilla Seed Combination (Su Zi Jiang Qi Tang), Sun Ten brand

Period Ease Formula Pill (Tong Jing Wan), Bio Essence brand

Period Ease Formula Tablet (Tong Jing Pian), Bio Essence brand

Persica & Achyranthes Combination (Xue Fu Zhu Yu Tang), Sun Ten brand

Persica & Achyranthes Combination (Xue Fu Zhu Yu Tang), Sheng Chang brand

Persica & Carthamus Combination (Xue Fe Zu Yu Tang), Tian Jiang brand

Persica & Carthamus Combination (Ge Xia Zhu Yu Tang), Sheng Chang brand

Persica & Carthamus Combination (Xue Fu Zhu Yu Tang), Min Tong brand

Persica & Carthamus Combination (Xue Fu Zhu Yu Tang), KPC brand

Persica & Cnidium Combination (Tong Qiao Huo Xue Tang), Sheng Chang brand

Persica & Rhubarb Combination (Tao He Cheng Qi Tang), Sheng Chang brand

Persica & Rhubarb Combination (Tao He Cheng Qi Tang), Sun Ten brand

Persica & Rhubarb Combination (Tao Ren Cheng Qi Tang), KPC brand

Persica & Rhubarb Combination (Tao He Cheng Qi Tang), Min Tong brand

Persica & Salvia Combination (Tao Ren Cheng Qi Tang), Min Tong brand

Persica and Cistanches Formula (Tao Ren Cong Rong Wan), Golden Flower brand

Persica, Carthamus, and Tang-kuei Combination (Tao Hong Si Wu Tang), Sun Ten brand

Phellodendrom Combination (Zi Yin Jiang Huo Tang), Min Tong brand

Phellodendron & Terrapin Shell Formula (Hu Qian Wan), Min Tong brand

Phellodendron & Terrapin Shell Formula (Hu Qian Wan), Bio Essence brand

Phellodendron & Terrapin Shell Formula (Hu Qian Wan), KPC brand

Phellodendron Combination (Zi Yin Jiang Huo Tang), KPC brand

Phellodendron Combination (Su Yin Jiang Huo Tang), Min Tong brand

Phellodendron Combination (Zi Yin Jiang Huo Tang), Sun Ten brand

Phlegm Clear Tablet (Er Chen He San Zi Yang Qin Pian), Bio Essence brand

Phoenix Rising (Sheng Yang Ju Jing Tang), Blue Poppy brand

Pi Fu Bing Xue Du Wan (Pi Fu Bing Xue Du Wan), Guo Yi Tang brand

Pi Pa Run Hou Tang (Pi Pa Run Hou Tang), Nin Jiom brand

Pi Pa Zhi Ke Jiao Nang (Pi Pa Zhi Ke Jiao Nang ), Jing Fang brand

Pian Zai Huang (Pian Zai Huang), Pian Tze Huang brand

Pian Zhi Huang Shao Ling Zheng Gu Jing (Pian Zhi Huang Shao Ling Zheng Gu Jing), Pian Tze Huang brand

Pinellia & Arisaema Combination (Qing Shi Hua Tan Tang), Bio Essence brand

Pinellia & Arisaema Combination (Qing Shi Hua Tan Tang), Min Tong brand

Pinellia & Gardenia Combination (Li Ge Tang), Min Tong brand

Pinellia & Gastrodia Combination (Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang), Min Tong brand

Pinellia & Gastrodia Combination (Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang), KPC brand

Pinellia & Gastrodia Combination (Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang), Sun Ten brand

Pinellia & Gastrodia Combination (Ban Xia Tian Ma Bai Zhu Tang), Sheng Chang brand

Pinellia & Ginger Combination (Sheng Jiang Xie Xin Tang), KPC brand

Pinellia & Ginger Combination (Sheng Jiang Xie Xin Tang), Min Tong brand

Pinellia & Ginseng Six Combination (Ban Xia Liu Jun Zi Tang), Min Tong brand

Pinellia & Ginseng Six Combination (Ban Xia Liu Jun Zi Tang), Sun Ten brand

Pinellia & Licorice Combination (Gan Cao Xie Xin Tang), Min Tong brand

Pinellia & Licorice Combination (Gan Cao Xie Xin Tang), KPC brand

Pinellia & Magnolia Bark Formula (Ban Xia Hou Po Tang), Honso Kampo TCM brand

Pinellia & Magnolia Combination (Ban Xia Hou Po Tang), Sun Ten brand

Pinellia & Magnolia Combination (Ban Xia Hou Pu Tang), Bio Essence brand

Pinellia & Magnolia Combination (Ban Xia Hou Po Tang), Sheng Chang brand

Pinellia & Magnolia Combination (Ban Xia Hou Po Tang), KPC brand

Pinellia & Magnolia Combination (Ban Xia Hou Po Tang), Min Tong brand

Pinellia & Magnolia Teapills (Ban Xia Hou Po Wan), BaoLu brand

Pinellia & Scute Formula (Qing Qi Hua Tan Wan), KPC brand

Pinellia and Magnolia Bark Formula (Pinellia and Magnolia Bark Formula), Golden Flower brand

Pinellia Clear Qi Combination (Qing Qi Hua Tan Tang), Min Tong brand

Pinellia Combination (Ban Xia Xie Xin Tang), Min Tong brand

Pinellia Combination (Ban Xia Xie Xin Tang), KPC brand

Pinellia Combination (Ban Xia Xie Xin Tang), Bio Essence brand

Pinellia Combination (Ban Xia Xie Xin Tang), Sun Ten brand

Pinellia Combination (Ban Xia Xie Xin Tang), Sheng Chang brand

Pinellia Formula to Drain the Epigastrium (Ban Xia Xie Xin Tang), Honso Kampo TCM brand

Pinellia Phlegm Dispersing Formula (Pinellia Phlegm Dispersing Formula), KAN brand

Pinellia, Atractylodes & Agastache Formula (Bu Huan Jin Zheng Qi San), KPC brand

Pinellia, Atractylodes & Agastache Formula (Bu Huan Jin Zheng Qi San), Min Tong brand

Ping Chuan San Jia Jian (Ping Chuan San Jia Jian), Sun Ten brand

Ping Wei San (Ping Wei San), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

Ping Ying Fu Fang (Ping Ying Fu Fang), Sun Ten brand

Platycodon & Apricot Seed Formula (Qing Fei Yin), KPC brand

Platycodon & Chih-shih Formula (Pai Nong San), KPC brand

Platycodon & Chih-Shih Formula (Pai Nong San), Min Tong brand

Platycodon & Chih-shih Formula (Pai Nong San), Sun Ten brand

Platycodon & Citrus Formula (Qing Fei Yin), Sheng Chang brand

Platycodon & Fritillaria Combination (Qing Fei Tang), Sheng Chang brand

Platycodon & Fritillaria Combination (Qing Fei Tang), Sun Ten brand

Platycodon & Fritillaria Combination (Qing Fei Tang), KPC brand

Platycodon & Fritillaria Combination (Qing Fei Tang), Min Tong brand

Platycodon & Schizonepeta Formula (Zhi Sou San), Min Tong brand

Platycodon & Schizonepeta Formula (Zhi Sou San), Sheng Chang brand

Platycodon & Schizonepeta Formula (Zhi Sou San), Tian Jiang brand

Platycodon Combination (Jie Geng Tang), KPC brand

Plum Pit Qi (Plum Pit Qi), KAN brand

Polygonatum & Eucommia Combination (Jiang Xue Ya Yan Fang), Min Tong brand

Polygonum & Achyranthes Combination (Polygonum & Achyranthes Combination), Min Tong brand

Polygonum Combination (He Shou Wu), Min Tong brand

Polynal (Polynal), Sun Ten brand

Polyporus and Dianthus Formula (Zhu Ling Qu Mai Tang), Golden Flower brand

Polyporus Combination (Zhu Ling Tang), KPC brand

Polyporus Combination (Zhu Ling Tang), Min Tong brand

Polyporus Combination (Zhu Ling Tang), Sheng Chang brand

Polyporus Formula (Zhu Ling Tang), Honso Kampo TCM brand

Poria 15 Formula (Shi Wu Wei Fu Ling Pian), Golden Flower brand

Poria 5 Formula (Poria 5 Formula), Golden Flower brand

Poria and Fennel Formula (Fu Ling Xiao Hui Xiang Fang), Golden Flower brand

Preserve Harmony Pills (Bao He Wan), Tang Long brand

Preserve Harmony Tablet (Bao He Pian), Bio Essence brand

Prosperous Farmer (Prosperous Farmer), KAN brand

Prostate's Health Tablet (Qian Lie Xian Pian), Bio Essence brand

Provide Life Pills (Zi Sheng Wan), Tang Long brand

Pteropus & Bulrush Formula (Shi Xiao San), Min Tong brand

Pu An Le Pian (Pu An Le Pian), Happy Living brand

Pu Gong Ying Pian (Pu Gong Ying Pian), Wan Tong brand

Pu Gong Ying Pian (Pu Gong Ying Pian), Ji Shi brand

Pueraria & Carthamus Combination (Ge Gen Hong Hua Tang), Min Tong brand

Pueraria & Magnolia Combination (Ge Gen Jia Xin Yi Chuan Xiong Tang), Min Tong brand

Pueraria Combination (Ge Gen Tang), Min Tong brand

Pueraria Combination (Ge Gen Tang), KPC brand

Pueraria Combination (Ge Gen Tang), Sheng Chang brand

Pueraria Combination (Ge Gen Tang), Sun Ten brand

Pueraria Flower Combination (Ge Hua Jie Cheng Tang), Min Tong brand

Pueraria Flower Formula (Ge Hua Jie Cheng San), KPC brand

Pueraria Formula (Pueraria Formula), Golden Flower brand

Pueraria Nasal Combination (Qing Bi Tang), KPC brand

Pueraria Nasal Combination (Bi Liang Tang), Min Tong brand

Pueraria Nasal Combination (Qing Bi Tang), Sun Ten brand

Pueraria, Coptis & Scute Combination (Ge Gen Huang Lian Huang Qin Tang), Sun Ten brand

Pueraria, Coptis & Scute Combination (Ge Gen Huang Liang Huang Qin Tang), Sheng Chang brand

Pueraria, Coptis & Scute Combination (Ge Gen Huang Lian Huang Qin Tang), Min Tong brand

Pueraria, Coptis & Scute Combination (Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang), KPC brand

Pulsatilla Combination (Bai Tou Weng Tang), Sheng Chang brand

Pulsatilla Intestinal Formula (Bai Tou Weng Li Chang Fang), Golden Flower brand

 
Try TCM Assistant now
No registration required
 


Why join TCM Assistant?

  • Access a complete TCM herbal reference system. Simply type keywords (symptoms, ingredients, actions, etc.) and find exactly the formula or ingredient you are looking for. Our database contains some 1,200 formulas and 3,000 modifications from the classic literature, more than 2,000 Chinese patent formulas, over 1,000 Chinese herbs, and at least 4,000 symptoms and diseases.
  • Use many innovative prescription functions.
  • Place orders directly with any of your suppliers.
  • Post your professional information on the practitioner’s directory in order to increase your visibility to the public.
Visit home page


Classic formula list  Herb list  Patent formula list  Brand list