Chinese patent formulas starting with letter C

(Click TRY ME to access complete information on Chinese patent formulas)


A   B   C   D   E   F   G   HI   J   K   L   M   NO   P   Q   R   S   T   UVW   X   Y   Z  
 
Try TCM Assistant now
No registration required
 


Cai Feng Zhen Zhu An Chuang Wan (Cai Feng Zhen Zhu An Chuang Wan), Sun Ten brand

Calamus & Carthamus Formula (Zheng Gu Zi Jin Dan), KPC brand

Calamus & Carthamus Formula (Zheng Gu Zi Jin Dan), Min Tong brand

Calculus Discharging Granules (Pai Shi Ke Li), Tong Ren Tang brand

Calm Breath Pill (Ke Chuan Wan), Bio Essence brand

Calm Breath Tablet (Ke Chuan Pian), Bio Essence brand

Calm Dragon Formula (Calm Dragon Formula), KAN brand

Calm In The Sea Of Life Teapills (Tong Jing Wan), BaoLu brand

Calm Liver Wind (Tian Ma Gou Teng Wan), Jade Dragon Formulas brand

Calm Shen, Tonify Heart Pill (An Sheng Bu Xin Wan), Tang Long brand

Calm Spirit Teapills (Gan Mai Da Zao Wan), BaoLu brand

Calm Stomach Teapills (Ping Wei San), BaoLu brand

Calm the Middle Formula (An Zhong San), Honso Kampo TCM brand

Calm the Stomach Formula (Ping Wei San), Honso Kampo TCM brand

Cang Er Zi Bi Yan Jiao Nang (Cang Er Zi Bi Yan Jiao Nang), Ta Bao Guang Tai brand

Cang Er Zi San (Cang Er Zi San), Sun Ten brand

Cang Er Zi Wan (Cang Er Zi Wan), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

Cang Fu Dao Tan Wan (Cang Fu Dao Tan Wan), Sun Ten brand

Cao Beng Bi Ming Fang (Cao Beng Bi Ming Fang), Wei Yuan Tang brand

Capillaris & Hoelen Five Combination (Yin Chen Wu Ling San), Min Tong brand

Capillaris & Hoelen Five Formula (Yin Chen Wu Ling San), KPC brand

Capillaris & Hoelen Five Formula (Yin Chen Wu Ling San), Sun Ten brand

Capillaris & Hoelen Formula (Yin Chen Wu Ling San), Sheng Chang brand

Capillaris Combination (Yin Chen Hao Tang), Sheng Chang brand

Capillaris Combination (Yin Chen Hao Tang), Sun Ten brand

Capillaris Combination (Yin Chen Hao Tang), Bio Essence brand

Capillaris Combination (Yin Chen Hao Tang), KPC brand

Capillaris Combination (Yin Chen Hao Tang), Min Tong brand

Capillaris Formula (Yin Chen Hao Tang), Honso Kampo TCM brand

Cardamom & Fennel Formula (An Zhong San), Sun Ten brand

Cardamom Combination (Liu He Tang), Sun Ten brand

Cardamom Combination (Liu He Tang), Min Tong brand

Cardamon & Fennel Combination (An Zhong San), Min Tong brand

Cardamon Combination (Liu He Tang), KPC brand

Celestial Emperor's Blend (Celestial Emperor's Blend), KAN brand

Celestial Mansion (Sou Feng Huo Xue Tang), Blue Poppy brand

Central Chi Teapills (Bu Zhong Yi Qi Wan), BaoLu brand

Chai Gui Wen Dan Ding Zhi Tang (Chai Gui Wen Dan Ding Zhi Tang), Sun Ten brand

Chai Hu Gui Jiang Tang (Chai Hu Gui Jiang Tang), Sun Ten brand

Chai Hu Shu Gan Wan (Chai Hu Shu Gan Wan), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

Chai Hu Si Wu Tang (Chai Hu Si Wu Tang), Sun Ten brand

Chai Hu Xian Xiong Tang (Chai Hu Xian Xiong Tang), Sun Ten brand

Chai Hu Yu Jin Pei Shi Tang (Chai Hu Yu Jin Pei Shi Tang), Sun Ten brand

Chai Hu Zhi Jie Tang (Chai Hu Zhi Jie Tang), Sun Ten brand

Chai Ping Tang (Chai Ping Tang), Sun Ten brand

Chai Shao Liu Jun Zi Tang (Chai Shao Liu Jun Zi Tang), Sun Ten brand

Chan Su Ding (Chan Su Ding), Shun Kang brand

Chang Chun Hong Yao Jiao Nang (Chang Chun Hong Yao Jiao Nang), Lao Jun Lu brand

Chang Yong Tang (Chang Yong Tang), Sun Ten brand

Change & Enrich (Change & Enrich), Blue Poppy brand

Chase Wind, Penetrate Bone Formula (Zhui Feng Tou Gu Wan), Golden Flower brand

Chen Xiang Hua Qi Wan (Chen Xiang Hua Qi Wan), BaoLu brand

Chen Xiang Lu Bai Lu Pian (Chen Xiang Lu Bai Lu Pian), Fu Xin brand

Chen Xiang Lu Bai Lu Pian (Chen Xiang Lu Bai Lu Pian), Qian Zhen brand

Chen Xiang Tian Ma Tang (Chen Xiang Tian Ma Tang), Sun Ten brand

Chiang Huo & Tu Huo Combination (Qiang Huo Sheng Shi Tang), Min Tong brand

Chiang Huo & Turmeric Combination (Juan Bi Tang), Min Tong brand

Chiang Huo Combination (Jiu Wei Qiang Huo Tang), Min Tong brand

Chiang-Huo & Tu-Huo Combination (Qiang Huo Sheng Shi Tang), Sun Ten brand

Chiang-huo Combination (Jiu Wei Qiang Huo Tang), Sun Ten brand

Chih-shih & Cardamon Combination (Zhi Suo Er Chen Tang), KPC brand

Chih-Shih & Cardamon Combination (Modified) (Zhi Shi Er Chen Tang), Min Tong brand

Chih-Shih, Bakeri & Cinnamon Combination (Modified) (Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang), Min Tong brand

Chin Gu Tie Shang Wan (Chin Gu Tie Shang Wan), Tianjin Great Wall Brand brand

Chin Shiu & Tortoise Shell Combination (Qin Jiao Bie Jia San), Min Tong brand

Chin Shiu & Tuhuo Combination (San Bi Tang), Min Tong brand

Chin So Ku Ching Wan (Chin So Ku Ching Wan), BaoLu brand

Chin-chiu & Tu-huo Combination (San Bi Tang), Sun Ten brand

Chin-chiu & Turtle Shell Formula (Qin Jiao Bie Jia San), Sun Ten brand

Chin-chiu & Turtle Shell Formula (Qin Jiao Bie Jia San), KPC brand

Ching Fei Yi Huo Pian (Ching Fei Yi Huo Pian), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

Ching Fei Yi Huo Pien (Ching Fei Yi Huo Pien), Tianjin Great Wall Brand brand

Chong Cao Kou Fu Ye (Chong Cao Kou Fu Ye), League brand

Chong Cao Qi Shen Jiao Nang (Chong Cao Qi Shen Jiao Nang), Li Meng brand

Chong He Tang (Chong He Tang), Sun Ten brand

Chrysanthemum Combination (Zi Shen Ming Mu Tang), Sun Ten brand

Chrysanthemum Combination (Zi Shen Ming Mu Tang), KPC brand

Chrysanthemum Combination (Zi Shen Ming Mu Tang), Min Tong brand

Chu Shi Wei Ling (Chu Shi Wei Ling), Sun Ten brand

Chuan Bei Jing Pian (Chuan Bei Jing Pian), Sun Ten brand

Chuan Bei Pi Pa Gao (Chuan Bei Pi Pa Gao), Nin Jiom brand

Chuan Bei Pi Pa Lu (Chuan Bei Pi Pa Lu), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

Chuan Bei Pi Pa Tang Jiang (Chuan Bei Pi Pa Tang Jiang), Jing Fang brand

Chuan Bei Qing Fei Tang Jiang (Chuan Bei Qing Fei Tang Jiang), Pian Tze Huang brand

Chuan Bei Xue Li Gao (Chuan Bei Xue Li Gao), Tian Tian Qing brand

Chuan Ke Ling (Chuan Ke Ling), Sun Ten brand

Chuan Qiong Cha Tiao Wan (Ligusticum Green Tea Mix Pill) (Chuan Xiong Cha Tiao Wan), Shanghai Chinese Medicine Works brand

Chuan Si Jun Zi Tan (Chuan Si Jun Zi Tan), Sun Ten brand

Chuan Xin Lian (Chuan Xin Lian), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

Chuan Xin Lian Antiphlogistic Tablet (Chuan Xin Lian Antiphlogistic Tablet), Star Ring Brand brand

Chuan Xin Lian Pian (Chuan Xin Lian Pian), Ming Hai brand

Chuan Xin Lian Pian (Chuan Xin Lian Pian), Zhong Lian brand

Chuan Xin Lian Ruan Jiao Nang (Chuan Xin Lian Ruan Jiao Nang), Huang He brand

Chuan Xiong Ding Tong Yin (Chuan Xiong Ding Tong Yin), Sun Ten brand

Chuan Xiong Wan (Chuan Xiong Wan), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

Chuan Xiong Zhi Tong Tang (Chuan Xiong Zhi Tong Tang), Sun Ten brand

Chuanxiong Chatiao Wan (Ligusticum Green Tea Mix Pill) (Chuan Xiong Cha Tiao Wan), Tanglong Brand brand

Ci Hang Pian (Ci Hang Pian), Bossarts brand

Ci Wu Jia Pian (Ci Wu Jia Pian), Sun Ten brand

Cimicifuga & Pueraria Combination (Sheng Ma Ge Gen Tang), Sun Ten brand

Cimicifuga & Pueraria Combination (Sheng Ma Ge Gen Tang), Min Tong brand

Cimicifuga & Pueraria Combination (Sheng Ma Ge Gen Tang), KPC brand

Cimicifuga Combination (Yi Zi Tang), KPC brand

Cimicifuga Combination (Yi Zi Tang), Min Tong brand

Cimicifuga Combination (Yi Zi Tang), Sun Ten brand

Cimicifuga Formula (Yi Zi Tang), Honso Kampo TCM brand

Cinnamomum, Aconite, Rehmannia Pills (Gui Fu Di Huang Wan), Tang Long brand

Cinnamon & Aconite Combination (Gui Zhi Jia Fu Zi Tang), Min Tong brand

Cinnamon & Anemarrhena Combination (Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang), Min Tong brand

Cinnamon & Anemarrhena Combination (Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang), KPC brand

Cinnamon & Anemarrhena Combination (Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang), Sun Ten brand

Cinnamon & Angelica Formula (Shang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng Wan), Sun Ten brand

Cinnamon & Angelica Formula (Shang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng Wan), Bio Essence brand

Cinnamon & Angelica Formula (Shang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng Wan), KPC brand

Cinnamon & Angelica Formula (Tong Yong Tong Feng Wan), Min Tong brand

Cinnamon & Angelica Formula (Modified) (Shang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng), Min Tong brand

Cinnamon & Astragalus Combination (Gui Zhi Jia Huang Qi Tang), Min Tong brand

Cinnamon & Atractylodes Combination (Gui Zhi Jia Ling Zhu Fu Tang), Min Tong brand

Cinnamon & Bulrush Combination (Shao Fu Zhu Yu Tang), Min Tong brand

Cinnamon & D.B. Combination (Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang), Sheng Chang brand

Cinnamon & Dragon Bone Combination (Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang), Sun Ten brand

Cinnamon & Dragon Bone Combination (Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang), Min Tong brand

Cinnamon & Dragon Bone Combination (Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang), KPC brand

Cinnamon & Ginseng Combination (Gui Zhi Ren Shen Tang), Min Tong brand

Cinnamon & Ginseng Combination (Gui Zhi Ren Shen Tang), KPC brand

Cinnamon & Hoelen Formula (Gui Zhi Fu Ling Wan), KPC brand

Cinnamon & Hoelen Formula (Gui Zhi Fu Ling Wan), Min Tong brand

Cinnamon & Hoelen Formula (Gui Zhi Fu Ling Wan), Sun Ten brand

Cinnamon & Hoelen Formula (Gui Zhi Fu Ling Wan), Sheng Chang brand

Cinnamon & Hoelen Formula (Gui Zhi Fu Ling Tang), Tian Jiang brand

Cinnamon & Hoelen Formula (Gui Zhi Fu Ling Wan), Honso Kampo TCM brand

Cinnamon & Mahuang Combination (Gui Zhi Ma Huang Ge Gen Ban Tang), Min Tong brand

Cinnamon & Mahuang Combination (Gui Zhi Ma Huang Ge Ban Tang), KPC brand

Cinnamon & Peony Combination (Gui Zhi Jia Shao Yao Tang), KPC brand

Cinnamon & Peony Combination (Gui Zhi Jia Shao Yao Tang), Min Tong brand

Cinnamon & Peony Combination (Gui Zhi Jia Shao Yao Tang), Sun Ten brand

Cinnamon & Persica Combination (Che Cung Yin), Min Tong brand

Cinnamon & Persica Combination (Zhe Chong Yin), KPC brand

Cinnamon & Poria Teapills (Gui Zhi Fu Ling Wan), BaoLu brand

Cinnamon & Pueraria Combination (Gui Zhi Jia Ge Gen Tang), Min Tong brand

Cinnamon and Poria Formula (Cinnamon and Poria Formula), Golden Flower brand

Cinnamon Combination (Gui Zhi Tang), KPC brand

Cinnamon Combination (Gui Zhi Tang), Bio Essence brand

Cinnamon Combination (Gui Zhi Tang), Min Tong brand

Cinnamon Combination (Gui Zhi Tang), Sun Ten brand

Cinnamon Combination (Gui Zhi Tang), Sheng Chang brand

Cinnamon D Formula (Cinnamon D Formula), Golden Flower brand

Cinnamon Five Herb Combination (Gui Zhi Wu Wu Tang), Min Tong brand

Cinnamon Five Herbs Combination (Gui Zhi Wu Wu Tang), Sun Ten brand

Cinnamon Formula (Gui Zhi Tang), Honso Kampo TCM brand

Cinnamon Plus Dragon Bone Formula (Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang), Honso Kampo TCM brand

Cinnamon Plus Peony Formula (Gui Zhi Jia Shao Yao Tang), Honso Kampo TCM brand

Cinnamon Twig Formula (Cinnamon Twig Formula), Golden Flower brand

Cinnamon, Aconite & Ginger Combination (Gui Zhi Fu Zi Tang), Min Tong brand

Cinnamon, Atractylodes & Aconite Combination (Gui Zhi Jia Ling Zhu Fu Tang), Min Tong brand

Cinnamon, Licorice, D.B. & Oyster Shell Combination (Gui Zhi Gan Cao Long Gu Mu Li Tang), Min Tong brand

Cirsii & Talcum Combination (Xiao Ji Yin Zi), Sheng Chang brand

Cistanche Kidney Tonic Tablet (Cong Rong Bu Shen Pian), Bio Essence brand

Cistanche Tonify Kidney Pills (Cong Rong Bu Shen Wan), Tang Long brand

Citrus & Crataegus Formula (Bao He Wan), KPC brand

Citrus & Apricot Seed Formula (Zhi Sou San), KPC brand

Citrus & Arisaema Combination (Er Chen Tang), Sun Ten brand

Citrus & Bamboo Combination (Ju Pi Zhu Ru Tang), Min Tong brand

Citrus & Bamboo Combination (Ju Pi Zhu Ru Tang), KPC brand

Citrus & Crataegus Combination (Bao He Wan), Min Tong brand

Citrus & Crataegus Formula (Bao He Wan), Sun Ten brand

Citrus & Cratagus Formula (Bao He Wan), Sheng Chang brand

Citrus & Perilla Combination (Fen Xin Qi Yin), Min Tong brand

Citrus & Pinellia Combination (Er Chen Tang), KPC brand

Citrus & Pinellia Combination (Er Chen Tang), Min Tong brand

Citrus & Pinellia Combination (Er Chen Tang), Tian Jiang brand

Citrus & Pinellia Combination (Er Chen Tang), Sheng Chang brand

Citrus and Pinellia Formula (Citrus and Pinellia Formula), Golden Flower brand

Citrus Peel & Bamboo Combination (Ju Pi Zhu Ru Tang), Sun Ten brand

Citrus Seed Formula (Ju He Wan), KPC brand

Clean Air Teapills (Qing Qi Hua Tan Wan), BaoLu brand

Clear & Calm (Xie Xin Dao Chi San Jia Jian), Blue Poppy brand

Clear Channels (Clear Channels), KAN brand

Clear Channels Teapills (Juan Bi Wan), BaoLu brand

Clear Dampness & Transform Phlegm Pill (Qing Qi Hua Tan Wan), Bio Essence brand

Clear Dampness & Transform Phlegm Tablet (Qing Qi Hua Tan Pian), Bio Essence brand

Clear Mind (Clear Mind), KAN brand

Clear Mountain Air Teapills (Ding Chuan Wan), BaoLu brand

Clear Nose Tablet (Bi Tong Pian), Bio Essence brand

Clear Qi, Transform Phlegm Pills (Qing Qi Hua Tan Wan), Tang Long brand

Clear Skin formula (Margarite Acne Pills), Jade Dragon Formulas brand

Clear Upper Fire Tablet (Huang Lian Shang Qing Pian), Bio Essence brand

Clear Vessel (Yi Xin Jiang Zhi Tang Jia Jian), Blue Poppy brand

Clear Wind Heat Teapills (Sang Ju Yin Wan), BaoLu brand

Clematis & Achyranthes Combination (Shu Jing Huo Xue Tang (no Aristolochic acid)), Min Tong brand

Clematis & Carthamus Combination (Shu Qin Li An Wan San), Min Tong brand

Clematis & Carthamus Combination (Shu Jin Li An San), KPC brand

Clematis & Stephania Combination (Shu Jing Huo Xue Tang), KPC brand

Clematis & Stephania Combination (Shu Jing Huo Xue Tang), Sun Ten brand

Clematis & Stephania Combination (Shu Jing Huo Xue Tang), Sheng Chang brand

Clematis & Stephania Combination (Modified) (Shu Jing Huo Xue Tang), Min Tong brand

Clematis and Stephania Formula (Clematis and Stephania Formula), Golden Flower brand

Clove & Kaki Combination (Ding Xiang Shih Di Tang), Min Tong brand

Cnidium & Moutan Combination (Qing Re Bu Xue Tang), Min Tong brand

Cnidium & Notopterygium Combination (Shen Tong Zhu Yu Tang), Min Tong brand

Cnidium & Notopterygium Combination (Shen Tong Zhu Yu Tang), KPC brand

Cnidium & Notopterygium Combination (Shen Tong Zhu Yu Tang), Bio Essence brand

Cnidium & Qiang Huo Combination (Shen Tong Zhu Yu Tang), Sheng Chang brand

Cnidium & Rehmannia Combination (Xiong Gui Tiao Xue Yin), KPC brand

Cnidium & Rehmannia Combination (Xiong Qui Tiao Xue Yin), Min Tong brand

Cnidium & Tea Formula (Chuan Xiong Cha Tiao San), Min Tong brand

Cnidium & Tea Formula (Chuan Xiong Cha Tiao San), KPC brand

Cnidium & Tea Formula (Chuan Xiong Cha Tiao San), Sheng Chang brand

Cnidium & Tea Formula (Chuan Xiong Cha Tiao San), Sun Ten brand

Cnidium Head Relief Formula (Chuan Xiong San), Min Tong brand

Coix Combination (Yi Yi Ren Tang), Min Tong brand

Coix Combination (Yi Yi Ren Tang), KPC brand

Coix Combination (Yi Yi Ren Tang), Sun Ten brand

Coix Combination (Yi Yi Ren Tang), Sheng Chang brand

Coix Formula (Yi Yi Ren Tang), Honso Kampo TCM brand

Coix Formula (Yi Yi Ren Tang), Min Tong brand

Cold and Flu Formula (Gan Mao Ling Wan), Jade Dragon Formulas brand

Cold Burst (Zhong Gan Ling), Jade Dragon Formulas brand

Cold Quell (Formerly Modified Minor Bupleurum & Four Materials) (Xiao Chai Hu Tang He Si Wu Tang Jia Jian), Blue Poppy brand

Colon Moving Pill (Tong Bian Wan), Bio Essence brand

Colorful Phoenix Pearl Combo (Colorful Phoenix Pearl Combo), KAN brand

Compassionate Sage; Amber Nourishing the Heart Pill (Hu Po Yang Xin Dan), KAN brand

Complex Radix Salviae Miltiorrhizae Tablets (Fu Fang Dan Shen Pian), Tong Ren Tang brand

Compound Liquorice Tablets (Fu Fang Gan Cao Pian), Hai Dao brand

Cong Chi Rang (Cong Chi Rang), Sun Ten brand

Cong Rong Bu Shen Wan (Cong Rong Bu Shen Wan), Sun Ten brand

Cong Rong Bu Shen Wan (Cong Rong Bu Shen Wan), BaoLu brand

Cool Bones Teapills (Qing Gu Wan), BaoLu brand

Cool Liver Formula (Long Dan Xie Gan Wan), Jade Dragon Formulas brand

Cool Sinus Formula (Bi Yan Wan), Jade Dragon Formulas brand

Cool Valley Teapills (Liang Ge Wan), BaoLu brand

CoptiClear (CoptiClear), KAN brand

CoptiDetox (CoptiDetox), KAN brand

Coptis & Gelatin Combination (Huang Lian E Jiao Tang), Min Tong brand

Coptis & Rehmannia Combination (Qing Wei San), Min Tong brand

Coptis & Rehmannia Formula (Qing Wei San), KPC brand

Coptis & Rehmannia Formula (Qing Wei San), Sun Ten brand

Coptis & Rehmannia Formula (Qing Wei San), Sheng Chang brand

Coptis & Rhubarb Combination (San Huang Xie Xin Tang), KPC brand

Coptis & Rhubarb Combination (San Huang Xie Xin Tang), Min Tong brand

Coptis & Scute Combination (Huang Lian Jie Du Tang), Min Tong brand

Coptis & Scute Combination (Huang Lian Jie Du Tang), KPC brand

Coptis & Scute Combination (Huang Lian Jie Du Tang), Sheng Chang brand

Coptis & Scute Combination (Huang Lian Jie Du Tang), Sun Ten brand

Coptis & Trichosanthes Combination (Huang Lian Di Huang Tang), Min Tong brand

Coptis Combination (Huang Lian Tang), Min Tong brand

Coptis Combination (Huang Lian Tang), KPC brand

Coptis Combination (Huang Lian Tang), Sun Ten brand

Coptis Detoxifying Formula (Huang Lian Jie Du Tang), Honso Kampo TCM brand

Coptis Relieve Toxicity Formula (Huang Lian Jie du Pian), Golden Flower brand

Coptis Teapills (Huang Lian Su Wan), BaoLu brand

Coptis, Phellodendron & Mint Formula (Huang Lian Shang Qing Wan), Min Tong brand

Coptis, Phellodendron & Mint Formula (Huang Lian Shang Qing Wan), KPC brand

Coptis, Phellodendron & Mint Pill (Huang Lian Shang Qing Wan), Sun Ten brand

Coptis, Scrophularia & Forsythia Combination (Pu Ji Xiao Du Yin), Sheng Chang brand

Coptis, Scute & Rhubarb Formula (San Huang Xie Xin Tang), Honso Kampo TCM brand

Cordyalis Decoction (Yan Hu Suo Tang), Sheng Chang brand

Corydalis & Cinnamon Formula (Gan Wei Neng (An Zhong San Plus)), Min Tong brand

Corydalis Formula (Shao Yao Gan Cao Jia Yan Hu Tang), Golden Flower brand

Cough and Asthma Relieving Granule (Zhi Ke Hua Tan Ke Li), Tong Ren Tang brand

Cui Ru Ke Li (Cui Ru Ke Li), Feng Yuan brand

Cuo Chuang Ruan Gao (Cuo Chuang Ruan Gao), Bai Hua brand

Cuo Yu Tang (Cuo Yu Tang), Sun Ten brand

Curculigo & Epimedium Combination (Er Xian Tang), Sheng Chang brand

Curculigo & Epimedium Combination (Er Xian Tang), KPC brand

Curculigo & Epimedium Combination (Er Xian Tang), Min Tong brand

Curing Formula (Curing Formula), KAN brand

Curing Pill Formula (Kang Ning Wan), Jade Dragon Formulas brand

Cuscuta Seed Pill (Tu Si Zi Wan), Sheng Chang brand

Cyathula & Plantago Formula (Ji Sheng Shen Qi Wan), KPC brand

Cyathula & Rehmannia Formula (Zuo Gui Wan), KPC brand

Cyperus & Atractylodes Combination (Yue Ju Tang), KPC brand

Cyperus & Atractylodes Combination (Yue Ju Wan), Min Tong brand

Cyperus & Carthamus Combination (Gou Qi Yin), Min Tong brand

Cyperus & Carthamus Combination (Guo Qi Yin), KPC brand

Cyperus & Cluster Combination (Xiang Sha Yang Wei Tang), KPC brand

Cyperus & Cluster Combination (Modified) (Xiang Sha Yang Wei Tang), Min Tong brand

Cyperus & Perilla Combination (Xiang Su San), Min Tong brand

Cyperus & Perilla Formula (Xiang Su San), KPC brand

Cyperus & Perilla Formula (Xiang Su San), Honso Kampo TCM brand

Cyperus & Perilla Formula (Xiang Su San), Sun Ten brand

Cyperus Blood Stasis Formula (Zheng Qi Tian Xiang San), Min Tong brand

Cyperus, Atractylodes & Cnidium Combination (Yue Ju Tang), Min Tong brand

Cyperus, Cardamon & Atractylodes Combination (Xiang Sha Ping Wei San), Min Tong brand

Cyperus, Cardamon & Atractylodes Formula (Xiang Sha Ping Wei San), KPC brand

Cysti Quell (Xiao Chai Hu Tang Jia Wei), Blue Poppy brand

 
Try TCM Assistant now
No registration required
 


Why join TCM Assistant?

  • Access a complete TCM herbal reference system. Simply type keywords (symptoms, ingredients, actions, etc.) and find exactly the formula or ingredient you are looking for. Our database contains some 1,200 formulas and 3,000 modifications from the classic literature, more than 2,000 Chinese patent formulas, over 1,000 Chinese herbs, and at least 4,000 symptoms and diseases.
  • Use many innovative prescription functions.
  • Place orders directly with any of your suppliers.
  • Post your professional information on the practitioner’s directory in order to increase your visibility to the public.
Visit home page


Classic formula list  Herb list  Patent formula list  Brand list