Chinese patent formulas starting with letter B

(Click TRY ME to access complete information on Chinese patent formulas)


A   B   C   D   E   F   G   HI   J   K   L   M   NO   P   Q   R   S   T   UVW   X   Y   Z  
 
Try TCM Assistant now
No registration required
 


Ba Bao Buo Yun San (Ba Bao Buo Yun San), Shun Kang brand

Ba Bao Dan Jiao Nang (Ba Bao Dan Jiao Nang), Ding Lu brand

Ba Bao Rui Sheng Wan (Ba Bao Rui Sheng Wan), Hong Yao brand

Ba Ji Yin Yang Teapills (Ba Ji Yin Yang Wan), BaoLu brand

Ba Wei Dai Xia Fang (Ba Wei Dai Xia Fang), Sun Ten brand

Ba Wei He Wei Kou Fu Ye (Ba Wei He Wei Kou Fu Ye), Bai Hua brand

Ba Xian Chang Shou Wan (Ba Xian Chang Shou Wan), Min Shan brand

Ba Zhen Tang (Modified) (Ba Zhen Tang (Modified)), Sun Ten brand

Ba Zhen Wan (Ba Zhen Wan), Bio Essence brand

Ba Zhen Wan (Ba Zhen Wan), Min Shan brand

Ba Zhen Yi Mu Wan (Ba Zhen Yi Mu Wan), Long Zhi brand

Ba Zhen Yi Mu Wan (Ba Zhen Yi Mu Wan), Sun Ten brand

Ba Zheng San Wan (Ba Zheng San Wan), BaoLu brand

Ba Zheng Wan (Ba Zheng Wan), Jade Dragon Formulas brand

Bai Chun Jiao Nang (Bai Chun Jiao Nang), Happy Living brand

Bai Dian Feng Jiao Nang (Bai Dian Feng Jiao Nang), Sun Ten brand

Bai Guo Jin Yin Hua Jiao Nang (Bai Guo Jin Yin Hua Jiao Nang), Li Meng brand

Bai He Di Huang Tang (Bai He Di Huang Tang), Sun Ten brand

Bai He Gu Jin Wan (Bai He Gu Jin Wan), BaoLu brand

Bai He Gu Jin Wan (Bai He Gu Jin Wan), Min Shan brand

Bai He Xi Fang (Bai He Xi Fang), Sun Ten brand

Bai He Zhi Mu Tang (Bai He Zhi Mu Tang), Sun Ten brand

Bai Hu Cheng Qi Tang (Bai Hu Cheng Qi Tang), Sun Ten brand

Bai Hu Jia Cang Zhu Tang (Bai Hu Jia Cang Zhu Tang), Sun Ten brand

Bai Hu Jia Gui Zhi Tang (Bai Hu Jia Gui Zhi Tang), Sun Ten brand

Bai Hua Ding Chuan Wan (Bai Hua Ding Chuan Wan), Long Zhi brand

Bai Hua Du Zhong Jiang Ya Pian (Bai Hua Du Zhong Jiang Ya Pian), Bai Hua brand

Bai Huang Jin Shen Wan (Bai Huang Jin Shen Wan), Mu Yu Shi brand

Bai Jiang Pian (Bai Jiang Pian), Guo Yi Tang brand

Bai Ke Jing Tang Jiang (Bai Ke Jing Tang Jiang), Mu Yu Shi brand

Bai Lian Zhi Li Jiao Nang (Bai Lian Zhi Li Jiao Nang), Jing Fang brand

Bai Xing Shi Gan Teapills (Bai Xing Shi Gan), BaoLu brand

Bai Zhu San (Bai Zhu San), Sun Ten brand

Bai Zi Ren Wan (Bai Zi Ren Wan), Sun Ten brand

Bai Zi Yang Xin Wan (Bai Zi Yang Xin Wan), Sun Ten brand

Bai Zi Yang Xin Wan (Bai Zi Yang Xin Wan), BaoLu brand

Bai Zi Yang Xin Wan (Bai Zi Yang Xin Wan), Heng Yi brand

Bai Zi Yang Xin Wan (Bai Zi Yang Xin Wan), Long Zhi brand

Bai Zi Yang Xin Wan (Bai Zi Yang Xin Wan), Min Shan brand

Baked Licorice Combination (Zhi Gan Cao Tang), Min Tong brand

Baked Licorice Combination (Zhi Gan Cao Tang (Fu Mai Tang) ), Sun Ten brand

Baked Licorice Combination (Zhi Gan Cao Tang), Sheng Chang brand

Bamboo & Ginseng Combination (Zhu Ru Wen Dan Tang), Min Tong brand

Bamboo & Ginseng Combination (Zhu Ru Wen Dan Tang), KPC brand

Bamboo & Hoelen Combination (Wen Dan Tang), Min Tong brand

Bamboo & Hoelen Combination (Wen Dan Tang), Sheng Chang brand

Bamboo Leaves & Gypsum Combination (Zhu Ye Shi Gao Tang), Sheng Chang brand

Bamboo Leaves & Gypsum Combination (Zhu Ye Shi Gao Tang), Sun Ten brand

Bamboo Leaves & Gypsum Combination (Zhu Ye Shi Gao Tang), Min Tong brand

Bamboo Leaves & Gypsum Combination (Zhu Ye Shi Gao Tang), KPC brand

Ban lan Gen Ke Li (Ban lan Gen Ke Li), Yun Nan Zhi Wu Yao Ye brand

Ban Lan Gen Ke Li (Ban Lan Gen Ke Li), Tian Mu brand

Ban Lan Gen Ke Li (Ban Lan Gen Ke Li), Jun Shan brand

Ban Lan Gen Ke Li (Ban Lan Gen Ke Li), Long Zhi brand

Ban Lan Gen Ruan Jiao Nang (Ban lan Gen Ruan Jiao Nang), Ouyi brand

Ban Xia Bai Zhu Gou Teng Tang (Ban Xia Bai Zhu Gou Teng Tang), Sun Ten brand

Ban Xia Hou Po Wan (Ban Xia Hou Po Wan), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

Bao He Pian (Bao He Pian), Shang Yao brand

Bao He Pian (Bao He Pian), Wan Nian Qing brand

Bao He Wan (Bao He Wan), Feng Liao Xing brand

Bao He Wan (Bao He Wan), Fu Kang brand

Bao He Wan (Bao He Wan), Min Shan brand

Bao He Wan (Bao He Wan), BaoLu brand

Bao Ji Wan (Bao Ji Wan), Bao Yao brand

Bao Jian Mei Jian Fei Cha (Bao Jian Mei Jian Fei Cha), Sun Ten brand

Bao Long Wan (Bao Long Wan), Feng Liao Xing brand

Bao Qian Lie Niao Sai Tong Jiao Nang (Bao Qian Lie Niao Sai Tong Jiao Nang), Huang He brand

Bao Tai Ling (Bao Tai Ling), Lai Xi brand

Bao Tai Zi Sheng Wan (Bao Tai Zi Sheng Wan), Sun Ten brand

Bao Xin Ning Jiao Nang (Bao Xin Ning Jiao Nang), Sha Li Shu brand

Bei Dou Gen Jiao Nang (Bei Dou Gen Jiao Nang), Wu Su Li Jiang brand

Bei Mu Gua Lou San (Bei Mu Gua Lou San), Sun Ten brand

Bei Xie Fen Qing Wan (Bei Xie Fen Qing Wan), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

Bei Xie Shen Shi Tang (Bei Xie Shen Shi Tang), Sun Ten brand

Bei Xie Sheng Shi Wan (Bei Xie Sheng Shi Wan), BaoLu brand

Bei Xie Sheng Shi Wan (Bei Xie Sheng Shi Wan), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

Bei Yuan Tong Jiao Nang (Bei Yuan Tong Jiao Nang), Ling Rui brand

Belamcada & Mahuang Combination (She Gan Ma Huang Tang), KPC brand

Belamcada and Mahuang Combination (Modified) (She Gan Ma Huang Tang), Min Tong brand

Belamcanda & M.H. Combination (She Gan Ma Huang Tang), Bio Essence brand

Bezoars Refreshing Pills (Niu Huang Qing Xin Wan), Tong Ren Tang brand

Bi Ling Wei Tong Ke Li (Bi Ling Wei Tong Ke Li), Yangtze River brand

Bi Ming Gan Wan (Bi Ming Gan Wan), Sun Ten brand

Bi Tong Ning Jiao Nang (Bi Tong NIng Jiao Nang), Wu Su Li Jiang brand

Bi Tong San (Bi Tong San), Sun Ten brand

Bi Xie Fen Qing Teapills (Bi Xie Fen Qing), BaoLu brand

Bi Xie Fen Qing Wan (Bi Xie Fen Qing Wan), BaoLu brand

Bi Yan Ning Chong Ji (Bi Yan Ning Chong Ji), Ming Hai brand

Bi Yan Pian (Bi Yan Pian), Zhong Lian brand

Bi Yan Pian (Bi Yan Pian), KAN brand

Bi Yan Pian (Bi Yan Pian), Sun Ten brand

Bi Ying Qing Jin Qian Cao Pian (Bi Ying Qing Jin Qian Cao Pian), Bossarts brand

Bi Yuan Wan (Bi Yuan Wan), Sun Ten brand

Big Gentiana Combination (Da Qin Jiao Tang), Min Tong brand

Big Gentiana Combination (Da Qin Jiao Tang), Bio Essence brand

Biota & Achyranthes Formula (Bai Zi Ren Wan), Min Tong brand

Biota & Cyathula Formula (Nu Ke Bai Zi Ren Wan), KPC brand

Biota Seed Reinforce the Heart Pills (Bai Zi Zi Xin Wan), Tang Long brand

Blood Circulation Activating Pills (Da Huo Luo Wan), Tong Ren Tang brand

Blood Palace Formula (Blood Palace Formula), Golden Flower brand

Blue Green Lung Clearing Formula (Blue Green Lung Clearing Formula), KAN brand

Bo He An You Han Pian (Bo He An You Han Pian), Ju Wang brand

Bo He Hou Pian (Bo He Hou Pian), Li Yuan Chun brand

Breast Health Care Granules (Ru Ning Ke Li), Tong Ren Tang brand

Bright Eye Rehmannia (Bright Eye Rehmannia), KAN brand

Bright Eyes Rehmannia Pills (Ming Mu Di Huang Wan), Tang Long brand

Bu Chang Dan Shi Li Tong Pian (Bu Chang Dan Shi Li Tong Pian ), Bu Chang brand

Bu Chang De Li Sheng Zhu She Ye (Bu Chang De Li Sheng Zhu She Ye), Bu Chang brand

Bu Chang Kang Er Xin Jiao Nang (Bu Chang Kang Er Xin Jiao Nang), Bu Chang brand

Bu Chang Long Sheng Zhi Jiao Nang (Bu Chang Long Sheng Zhi Jiao Nang), Bu Chang brand

Bu Chang Mai Li Tong (Bu Chang Mai Li Tong), Bu Chang brand

Bu Chang Nao Xin Tong Jiao Nang (Bu Chang Nao Xin Tong Jiao Nang), Bu Chang brand

Bu Chang Nuan Wei Shu Le Pian (Bu Chang Nuan Wei Shu Le Pian), Bu Chang brand

Bu Chang Qu Feng Zhi Tong Jiao Nang (Bu Chang Qu Feng Zhi Tong Jiao Nang), Bu Chang brand

Bu Chang Shu Luo Xin (Bu Chang Shu Luo Xin ), Bu Chang brand

Bu Chang Tian Hao Shen Shao Pian (Bu Chang Tian Hao Shen Shao Pian), Bu Chang brand

Bu Chang Wen Xin (Bu Chang Wen Xin), Bu Chang brand

Bu Chang Xiang Ju Jiao Nang (Bu Chang Xiang Ju Jiao Nang ), Bu Chang brand

Bu Chang Xiao Ru San Jie Jiao Nang (Bu Chang Xiao Ru San Jie Jiao Nang), Bu Chang brand

Bu Fei (Bu Fei Teapills), BaoLu brand

Bu Fei Tang (Bu Fei Tang), Sun Ten brand

Bu Fei Wan (Bu Fei Wan), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

Bu Gan Tang (Bu Gan Tang), Sun Ten brand

Bu Huan Jin Zheng Qi San (Bu Huan Jin Zheng Qi San), Sun Ten brand

Bu Jin Pian (Bu Jin Pian), Yi Shen brand

Bu Nao Wan (Bu Nao Wan), Sun Ten brand

Bu Qi Jian Zhong Tang (Bu Qi Jian Zhong Tang), Sun Ten brand

Bu Qi Shen Qi Pian (Bu Qi Shen Qi Pian ), Feng Liao Xing brand

Bu Qi Zeng Li Tang (Bu Qi Zeng Li Tang), Sun Ten brand

Bu Shen Ban Long Pian (Bu Shen Ban Long Pian), Ji Te brand

Bu Shen Qiang Shen Jiao Nang (Bu Shen Qiang Shen Jiao Nang), Long Zhi brand

Bu Shen Qiang Shen Jiao Nang (Bu Shen Qiang Shen Jiao Nang), Yong Kang brand

Bu Shen Sheng Xue Tang (Bu Shen Sheng Xue Tang), Sun Ten brand

Bu Shen Yang Xue Hua Yu Tang (Bu Shen Yang Xue Hua Yu Tang), Sun Ten brand

Bu Shen Yi Nao Jiao Nang (Bu Shen Yi Nao Jiao Nang), Ling Tai brand

Bu Xue Tiao Jing Pian (Bu Xue Tiao Jing Pian), Sun Ten brand

Bu Zhong Yi Qi Wan (Bu Zhong Yi Qi Wan), Jade Dragon Formulas brand

Bu Zhong Yi Qi Wan (Bu Zhong Yi Qi Wan), Min Shan brand

Bupleurum & Angelica Liquid (Xiao Chai Hu Tang Jia Jian), Blue Poppy brand

Bupleurum & Aurantium Formula (Si Ni San), Sheng Chang brand

Bupleurum & Chih-shih Combination (Si Ni San), Min Tong brand

Bupleurum & Chih-shih Formula (Si Ni San), KPC brand

Bupleurum & Cinnamon Combination (Chai Hu Gui Zhi Tang), KPC brand

Bupleurum & Cinnamon Combination (Chai Hu Gui Zhi Tang), Bio Essence brand

Bupleurum & Cinnamon Combination (Chai Hu Gui Zhi Tang), Min Tong brand

Bupleurum & Cinnamon Combination (Chai Hu Gui Zhi Tang), Sun Ten brand

Bupleurum & Cyperus Combination (Chai Hu Shu Gan Tang), Sun Ten brand

Bupleurum & Cyperus Combination (Chai Hu Shu Gan Tang), Tian Jiang brand

Bupleurum & Cyperus Combination (Chai Hu Shu Gan Tang), Min Tong brand

Bupleurum & Cyperus Combination (Chai Hu Shu Gan Tang), KPC brand

Bupleurum & Cyperus Formula (Chai Hu Shu Gan San), Sheng Chang brand

Bupleurum & D.B. Combination (Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang), Sheng Chang brand

Bupleurum & D.B. Combination (Minus Rhubarb) (Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang (w/o Da Huang)), Bio Essence brand

Bupleurum & Dang Gui Formula (Xiao Yao San), Tian Jiang brand

Bupleurum & DangGui Formula (Xiao Yao San), Sheng Chang brand

Bupleurum & Dragon Bone Combination (Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang), Min Tong brand

Bupleurum & Dragon Bone Combination (Chai Hu Jia Long Mu Tang), KPC brand

Bupleurum & Dragon Bone Combination (w/o Rhubarb) (Chai Hu Jia Long Mu Tang (w/o Da Huang)), KPC brand

Bupleurum & Dragon Bone Combination w/No Da Huang (Chai Hu Jia Long Mu Tang), Min Tong brand

Bupleurum & Evodia Combination (Shu Gan Tang), KPC brand

Bupleurum & Evodia Combination (Shu Gan Wan), Min Tong brand

Bupleurum & Gardenia Combination (Modified) (Jia Wei Chai Hu Shu Gan Tang), Min Tong brand

Bupleurum & Ginseng Combination (Sheng Yang San Huo Tang), Min Tong brand

Bupleurum & Ginseng Combination (Sheng Yang San Huo Tang), KPC brand

Bupleurum & Hoelen Combination (Chai Ling Tang), KPC brand

Bupleurum & Hoelen Combination (Chai Ling Tang), Min Tong brand

Bupleurum & Magnolia Combination (Modified) (Chai Hu Hou Po Tang), Min Tong brand

Bupleurum & Major Six Herb Combination (Bupleurum & Major Six Herb Combination), Min Tong brand

Bupleurum & Moutan Combination (Chai Hu I Gan Tang), Min Tong brand

Bupleurum & Mu Li Combination (Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang), Sun Ten brand

Bupleurum & Peony Combination (Jia Wei Xiao Yao San), Min Tong brand

Bupleurum & Peony Formula (Jia Wei Xiao Yao San), KPC brand

Bupleurum & Peony Formula (Jia Wei Xiao Yao San), Sheng Chang brand

Bupleurum & Peony Formula (Jia Wei Xiao Yao San), Tian Jiang brand

Bupleurum & Peony Formula (Jia Wei Xiao Yao San), Sun Ten brand

Bupleurum & Persica Combination (Xue Fu Zhu Yu Tang), Min Tong brand

Bupleurum & Pinellia Combination (Qing Fu Tang), Min Tong brand

Bupleurum & Pueraria Combination (Chai Ge Jie Ji Tang), Min Tong brand

Bupleurum & Pueraria Combination (Chai Ge Jie Ji Tang), KPC brand

Bupleurum & Pueraria Combination (Chai Ge Jie Ji Tang), Sun Ten brand

Bupleurum & Pueraria Combination (Chai Ge Jie Ji Tang), Sheng Chang brand

Bupleurum & Rehmania Formula (Chai Hu Qing Gan Tang), Honso Kampo TCM brand

Bupleurum & Rehmannia Combination (Chai Hu Qing Gan Tang), Sun Ten brand

Bupleurum & Rehmannia Combination (Chai Hu Qing Gan Tang), KPC brand

Bupleurum & Rehmannia Combination (Chai Hu Qing Gan Tang), Min Tong brand

Bupleurum & Rehmannia Combination (Chai Hu Qing Gan Tang), Bio Essence brand

Bupleurum & Schizonepeta Combination (Shi Wei Bai Du San), Min Tong brand

Bupleurum & Schizonepeta Formula (Shi Wei Bai Du Tang), KPC brand

Bupleurum & Schizonepeta Formula (Shi Wei Bai Du San), Bio Essence brand

Bupleurum & Scute Combination (Chai Hu Xian Xiong Tang), Min Tong brand

Bupleurum & Scute Combination (Chai Xian Tang), KPC brand

Bupleurum & Scute Combination (Chai Xian Tang), Sheng Chang brand

Bupleurum & Tangkuei Combination (Xiao Yao San), Min Tong brand

Bupleurum & Tang-kuei Formula (Xiao Yao San), Sun Ten brand

Bupleurum & Zhi Shi Formula (Si Ni San), Sun Ten brand

Bupleurum and Cinnamon Formula (Bupleurum and Cinnamon Formula), Golden Flower brand

Bupleurum And Scute Combination (Chai Xian Tang), Min Tong brand

Bupleurum and Tang Kuei Formula (Bupleurum and Tang Kuei Formula), Golden Flower brand

Bupleurum D Formula (Bupleurum D Formula), Golden Flower brand

Bupleurum Dragonbone Oystershell Teapills (Chai Hu Long Gu Mu Li Wan), BaoLu brand

Bupleurum Formula (Yi Gan San), Min Tong brand

Bupleurum Formula (Yi Gan San), KPC brand

Bupleurum Formula (Yi Gan San), Sun Ten brand

Bupleurum Formula (Yi Gan San), Sheng Chang brand

Bupleurum Plus Dragon Bone & Oyster Shell Formula (Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang), Honso Kampo TCM brand

Bupleurum Sooth Liver Teapills (Chai Hu Shu Gan Wan), BaoLu brand

Bupleurum, Cinnamon & Ginger Combination (Chai Hu Gui Jiang Tang), Min Tong brand

Bupleurum, Cinnamon & Ginger Combination (Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang), KPC brand

Bupleurum, Cinnamon & Ginger Formula (Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang), Honso Kampo TCM brand

Bupleurum, Citrus & Pinellia Combination (I Gan San Jia Chen Pi Ban Xia Tang), Min Tong brand

 
Try TCM Assistant now
No registration required
 


Why join TCM Assistant?

  • Access a complete TCM herbal reference system. Simply type keywords (symptoms, ingredients, actions, etc.) and find exactly the formula or ingredient you are looking for. Our database contains some 1,200 formulas and 3,000 modifications from the classic literature, more than 2,000 Chinese patent formulas, over 1,000 Chinese herbs, and at least 4,000 symptoms and diseases.
  • Use many innovative prescription functions.
  • Place orders directly with any of your suppliers.
  • Post your professional information on the practitioner’s directory in order to increase your visibility to the public.
Visit home page


Classic formula list  Herb list  Patent formula list  Brand list